Hotline: 0908961396 | Kỹ thuật: 0913 5454 82 | CSKH: 028 3601 8286 

Nhựa công Nghiệp

Nhựa công nghiệp là loại nhựa có tính chất cơ lý trội hơn so với các loại nhựa thông dụng, thường dùng trong các mặt hàng công nghiệp, như: PC, PA,......