Hotline: 0908961396 | Kỹ thuật: 0913 5454 82 | CSKH: 028 3601 8286 

Nhựa Composite

Nhựa Composite (còn gọi là nhựa FRP. FRP là viết tắt của tiếng Anh: Fibeglass Reinfored Plastic. FRP có nghĩa: Nhựa cốt sợi thủy tinh) là một loại nhựa tổ hợp bao gồm 2 pha : Pha nhựa và pha chất độn. Mục đích chất độn trong nhựa composite là để tăng cơ lý tính của nhựa ban đầu (Chất độn thường là sợi thủy tinh,, sợi các bon, bột đá, bột kim loại, bột gốm...)