Hotline: 0908961396 | Kỹ thuật: 0913 5454 82 | CSKH: 028 3601 8286 

Nhựa Phíp

Nhựa Phíp được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của Nhựa.