Tư vấn           
0913 54 54 82    

Kỹ thuật: 0915 54 54 82 
 
                 
   

Nhựa Phíp

Nhựa PhípNhựa Phíp được Công ty Huy Hoàng Minh sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại đáp ứng được đầy đủ các tính năng cơ bản của Nhựa.