Tư vấn           
0913 54 54 82    

Kỹ thuật: 0915 54 54 82 
 
                 
   

Nhựa công Nghiệp

Nhựa công NghiệpNhựa công nghiệp là loại nhựa có tính chất cơ lý trội hơn so với các loại nhựa thông dụng, thường dùng trong các mặt hàng công nghiệp, như: PC, PA,......