Tư vấn           
0913 54 54 82    

Kỹ thuật: 0915 54 54 82 
 
                 
   

Sản xuất nhựa tự phân huỷ sinh học

07/01/2015
Sản xuất nhựa tự phân huỷ sinh học
Công ty Showa Denko KK cho biết họ đã thành công trong việc sản xuất nhựa phân huỷ sinh học Bionolle ở quy mô thương mại bằng cách sử dụng nguyên liệu sinh học có nguồn gốc từ axit sucxinic.
 Bionolle được sử dụng trong các túi phân trộn và các lớp màng phủ có thể được phân hủy hoàn toàn sau khi sử dụng thành nước và CO2, . Để giảm lượng khí thải CO2 và bảo vệ tốt hơn môi trường, Showa Denko đã nghiên cứu để sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ sinh học.
 
Cụ thể, công ty đã phát triển công nghệ sản xuất Bionolle sử dụng axit sucxinic làm từ tinh bột hoặc đường. Điều này có nghĩa rằng khoảng 50% nguyên liệu chính cho Bionolle hiện nay có nguồn gốc từ sinh học. Như Bionolle Starcla, trong đó tinh bột được trộn với Bionolle, tỷ lệ có thể được tăng lên khoảng 70%. 
 
Cả Bionolle và Bionolle Starcla này đã được Tổ chức Compost OK và DIN CERTCO chứng nhận có khả năng tự phân hủy phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu EN13432. Hiện tại sản phẩm này đang được thử nghiệm trên thị trường.

Mời bạn xem thêm sản phẩm nhựa tại Nhựa kỹ thuật
Back