Tư vấn           
0908 96 13 96      

Kỹ thuật: 0908 63 53 99
Kd: 0913 54 54 82
                 
   

Tài liệu ngành nhựa

Tài liệu ngành nhựaTài liệu ngành nhựa là nơi sưu tầm, chia sẻ kiến thức, công thức, sách... về ngành nhựa
Tính chất và ứng dụng của nhựa ABS
Nhựa ABS là cầu nối giữa nhựa thương mại và nhựa kỹ thuật được trùng hợp từ 3 loại monomer: acrylonitrile
Đầu  Trước   1  2